Zapytanie ofertowe nr 3/2022/0786

1__zapytanie_ofertowe_03_2022_0786_pl_final.pdf
PDF - 512.4 KiB

zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy, instalacji i uruchomienia sytemu ciągłego pomiaru geometrii arkusza (długość, szerokość, grubość i płaskość.

3._zaa_o_czniki_03.2022_0786.7z
7Z - 11.6 MiB
  • ogólne warunki NCBiR
  • model linii
  • specyfikacja techniczna
  • pozwolenia, procedury i instrukcje dla firm zewnętrznych
4._komunikat_nr_1_pol_zapytanie_3.2022_0786.pdf
PDF - 138.3 KiB

doprecyzowanie zapisów zapytania ofertowego

5._komunikat_nr_2_pol_zapytanie_3.2022_0786.pdf
PDF - 180.6 KiB

doprecyzowanie zapisów zapytania ofertowego

6._komunikat_nr_3_pol_zapytanie_3.2022_0786.pdf
PDF - 257.1 KiB

doprecyzowanie zapisów zapytania ofertowego