Zapytanie ofertowe nr 1/2021/0786

1__zapytanie_ofertowe_01_2021_0786_pl.pdf
PDF - 593.5 KiB

W związku z realizacją Projektu „Innowacyjna hybrydowa technologia prostowania blach gorącowalcowanych” (nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0786/18)

2__komunikat_nr_1_pl.pdf
PDF - 138.4 KiB

doprecyzowanie zapisów zapytania ofertowego

3._komunikat_nr_2_24_05_pol.pdf
PDF - 295.7 KiB

doprecyzowanie zapisów zapytania ofertowego

4._komunikat_nr_3_08_06.pdf
PDF - 137 KiB

doprecyzowanie zapisów zapytania ofertowego

5._komunikat_nr_4_15_06.pdf
PDF - 143.3 KiB

doprecyzowanie zapisów zapytania ofertowego

6__zaa_o_czniki_1_2021_0786.7z
7Z - 6.6 MiB
  • - ogólne warunki NCBiR
  • - wymagane parametry techniczne linii
  • - aktualny layout linii FIMI
  • - parametry techniczne linii FIMI - stan aktualny
  • - proponowany layout linii FIMI
  • - pozwolenia, procedury i instrukcje dla firm zewnętrznych
7__informacja_o_wyniku_postepowania.pdf
PDF - 549.4 KiB