Innowacyjne wykroje ze stali dual i complex phase o zawężonej tolerancji płaskości i obniżonej masie dla przemysłu motoryzacyjnego

Projekt NCBR - POIR.01.01.01-00-0655/18

Cele projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dążących do opracowania innowacyjnych wykrojów ze stali dual i complex phase (DP i CP) o zawężonej tolerancji płaskości dla przemysłu motoryzacyjnego.

Planowane efekty:

Rezultatem realizacji projektu będzie innowacja w postaci innowacyjnych wykrojów ze stali dual i complex phase o zawężonej tolerancji płaskości i obniżonej masie dla przemysłu motoryzacyjnego. Zostanie ona wdrożona do działalności gospodarczej ArcelorMittal Distribution Solutions Poland w Bytomiu.

Wartość projektu:

14 736 990,59 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

6 019 490,24 zł

Publikacja wyników

1. J. Kliś, R. Nawrat, J. Olbrych, G. Toczek (2019), Nowoczesne stale dwu- i wielofazowe [w:] Hutnik-WH, t. 86, nr 9, s. 283-286.
2. J. Kliś, G. Toczek, E. Senczyszyn, R. Nawrat (2020), Wyzwania dla jakości w kontekście normy spalinowej EURO 6D – studium przypadku projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przy wsparciu NCBR [w:] Wybrane aspekty zarządzania jakością (red.) M. Giemza, Wyd. Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, s. 95-103.