{Zapytanie ofertowe nr 4/2022/0786

1__zapytanie_ofertowe_04_2022_0786_pl_fundamenty.pdf
PDF - 480.5 kb

zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji istniejącej linii do cięcia arkuszy FIMI w celu uruchomienia instalacji pilotażowej służącej do hybrydowego prostowania blach gorącowalcowanych.

3._komunikat_nr_1_pol_zapytanie_4.2022_0786.pdf
PDF - 139.4 kb

doprecyzowanie zapisów zapytania ofertowego

5__zaa_o_czniki_04_2022_0786.zip
ZIP - 9.5 Mb
  • ogólne warunki NCBiR
  • model fundamentów
  • opinia geotechniczna
  • specyfikacja techniczna
  • pozwolenia, procedury i instrukcje dla firm zewnętrznych