Innowacyjny produkt w postaci formatek ze stali i stopów aluminium o zawężonych tolerancjach wymiarowych i wielkości gratu ciętych na jednej linii technologicznej.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego produktu w postaci formatek z aluminium oraz stali węglowych o obniżonym, gwarantowanym poziomie gratu, wytwarzanego w oparciu o udoskonaloną technologię cięcia formatów i usuwania gratu w jednym, zintegrowanym ciągu technologicznym.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie opracowany nowatorski produkt w postaci formatek z aluminium oraz stali węglowych o obniżonym, gwarantowanym poziomie gratu, będący efektem zastosowania udoskonalonej technologii pozwalającej na cięcie formatów zarówno z aluminium jak i wyrobów stalowych oraz redukcję gratu w jednym, zintegrowanym ciągu technologicznym.

Wartość projektu:

43 631 076,59 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

17 626 763,98 zł